உரையாடல்கள்#1

ஆன்மாவை சுத்திகரிக்கும் தூய்மையான இசை என்ற பதத்தை கேள்விப்பட்டதுண்டா?இதை கேட்டுப் பாருங்கள். அதுபோலத் தான் இருக்கும்.

படம் பார்த்தவர்கள் உணர்ந்து கேளுங்கள்

பார்க்காதவர்கள் இந்த இசையோடு உரையாடிப் பாருங்கள்.

புரியும். 

(கீழே உள்ள லிங்க்கை சொடுக்கவும்)

Seven Pounds-Love theme

Advertisements